Δευτέρα

Absolute 80s-90s
00:00
07:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
Full in LOVE breakfast
07:00
10:00
Βάσω Λούκα
10:00
13:00
Εύη Βισβάρδη
13:00
15:00
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
15:00
17:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
17:00
Σωτήρης Καραμίντζας
18:00
20:00
Θωμάς Χρίσταινας
20:00
22:00
Βασίλης Ιωάννου
22:00
00:00

Τρίτη

Βασίλης Ιωάννου
00:00
80s 90s Hits
01:00
07:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
Full in LOVE breakfast
07:00
10:00
Βάσω Λούκα
10:00
13:00
Εύη Βισβάρδη
13:00
15:00
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
15:00
17:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
17:00
Σωτήρης Καραμίντζας
18:00
20:00
Θωμάς Χρίσταινας
20:00
22:00
Βασίλης Ιωάννου
22:00
00:00

Τετάρτη

Βασίλης Ιωάννου
00:00
80s 90s Hits
01:00
07:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
Full in LOVE breakfast
07:00
10:00
Βάσω Λούκα
10:00
13:00
Εύη Βισβάρδη
13:00
15:00
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
15:00
17:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
17:00
Σωτήρης Καραμίντζας
18:00
20:00
Θωμάς Χρίσταινας
20:00
22:00
Βασίλης Ιωάννου
22:00
00:00

Πέμπτη

Βασίλης Ιωάννου
00:00
80s 90s Hits
01:00
07:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
Full in LOVE breakfast
07:00
10:00
Βάσω Λούκα
10:00
13:00
Εύη Βισβάρδη
13:00
15:00
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
15:00
17:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
17:00
Σωτήρης Καραμίντζας
18:00
20:00
Θωμάς Χρίσταινας
20:00
22:00
Βασίλης Ιωάννου
22:00
00:00

Παρασκευή

Βασίλης Ιωάννου
00:00
80s 90s Hits
01:00
07:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
Full in LOVE breakfast
07:00
10:00
Βάσω Λούκα
10:00
13:00
Εύη Βισβάρδη
13:00
15:00
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
15:00
17:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Ιωάννα Τσέλιγκα
17:00
Σωτήρης Καραμίντζας
18:00
20:00
Θωμάς Χρίσταινας
20:00
22:00
Μιχάλης Πίτσιος
80s 90s Party Mix
22:00
00:00

Σάββατο

Absolute 80s-90s
00:00
12:00
Μαίρη Βαρσάμη
Αιμιλία Κονισπολιάτη
12:00
14:00
Absolute 80s-90s
14:00
22:00
Μιχάλης Πίτσιος
80s 90s Party Mix
22:00
00:00

Κυριακή

Absolute 80s-90s
00:00
12:00
Μαίρη Βαρσάμη
Αιμιλία Κονισπολιάτη
12:00
14:00
Absolute 80s-90s
14:00
00:00