Δευτέρα

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιάννης Τουμπάνος
10:00
12:00
Κική Μηλίδου
12:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
18:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
18:00
21:00
KISS Music
21:00
07:00

Τρίτη

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιάννης Τουμπάνος
10:00
12:00
Κική Μηλίδου
12:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
18:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
18:00
21:00
KISS Music
21:00
07:00

Τετάρτη

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιάννης Τουμπάνος
10:00
12:00
Κική Μηλίδου
12:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
18:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
18:00
21:00
KISS Music
21:00
07:00

Πέμπτη

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιάννης Τουμπάνος
10:00
12:00
Κική Μηλίδου
12:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
18:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
18:00
21:00
KISS Music
21:00
07:00

Παρασκευή

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιάννης Τουμπάνος
10:00
12:00
Κική Μηλίδου
12:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
18:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
18:00
21:00
KISS Music
21:00
07:00

Σάββατο

KISS Music
07:00
07:00

Κυριακή

KISS Music
07:00
07:00