ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
BACK TO SCHOOL 2021

Δευτέρα

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιώργος Παπατριανταφύλλου
10:00
13:00
Κική Μηλίδου
13:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
17:00
Νίκος Ζώης
17:00
20:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
20:00
23:00
KISS Music
23:00
07:00

Τρίτη

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιώργος Παπατριανταφύλλου
10:00
13:00
Κική Μηλίδου
13:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
17:00
Νίκος Ζώης
17:00
20:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
20:00
23:00
KISS Music
23:00
07:00

Τετάρτη

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιώργος Παπατριανταφύλλου
10:00
13:00
Κική Μηλίδου
13:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
17:00
Νίκος Ζώης
17:00
20:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
20:00
23:00
KISS Music
23:00
07:00

Πέμπτη

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιώργος Παπατριανταφύλλου
10:00
13:00
Κική Μηλίδου
13:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
17:00
Νίκος Ζώης
17:00
20:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
20:00
23:00
KISS Music
23:00
07:00

Παρασκευή

Ελένη Νικολάου
Αλέξανδρος Μυριώτης
Breakfast Show
07:00
10:00
Γιώργος Παπατριανταφύλλου
10:00
13:00
Κική Μηλίδου
13:00
15:00
Γιώργος Λάζαρος
15:00
17:00
Νίκος Ζώης
17:00
20:00
Χριστίνα Γιαννοπούλου
20:00
23:00
KISS Music
23:00
07:00

Σάββατο

KISS Music
07:00
07:00
Νίκος Ζώης
Kiss Fm Top 30
12:00
14:00
Ελένη Νικολάου
Club Kiss
20:00
22:00

Κυριακή

KISS Music
07:00
07:00