Δευτέρα

Γιάννης Κορδώνης
06:00
10:00
Μέμος Κοέν
10:00
12:00
Χρήστος Φερεντίνος
12:00
14:00
Galaxy Music
14:00
17:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
17:00
19:00
19:00
Διονύσης Κλάδης
20:00
22:00
Galaxy Music
22:00
06:00

Τρίτη

Γιάννης Κορδώνης
06:00
10:00
Μέμος Κοέν
10:00
12:00
Χρήστος Φερεντίνος
12:00
14:00
Galaxy Music
14:00
17:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
17:00
19:00
19:00
Διονύσης Κλάδης
20:00
22:00
Galaxy Music
22:00
06:00

Τετάρτη

Γιάννης Κορδώνης
06:00
10:00
Μέμος Κοέν
10:00
12:00
Χρήστος Φερεντίνος
12:00
14:00
Galaxy Music
14:00
17:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
17:00
19:00
19:00
Διονύσης Κλάδης
20:00
22:00
Galaxy Music
22:00
06:00

Πέμπτη

Γιάννης Κορδώνης
06:00
10:00
Μέμος Κοέν
10:00
12:00
Χρήστος Φερεντίνος
12:00
14:00
Galaxy Music
14:00
17:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
17:00
19:00
19:00
Διονύσης Κλάδης
20:00
22:00
Galaxy Music
22:00
06:00

Παρασκευή

Γιάννης Κορδώνης
06:00
10:00
Μέμος Κοέν
10:00
12:00
Χρήστος Φερεντίνος
12:00
14:00
Galaxy Music
14:00
17:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
17:00
19:00
19:00
Διονύσης Κλάδης
20:00
22:00
Galaxy Music
22:00
06:00

Σάββατο

Galaxy Music
Galaxy Music
06:00
06:00

Κυριακή

Galaxy Music
Galaxy Music
06:00
06:00