ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
BACK TO SCHOOL 2021

Δευτέρα

Γιάννης Κορδώνης
07:00
10:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
10:00
13:00
Χρήστος Φερεντίνος
13:00
15:00
Έφη Μαλτέζου
15:00
17:00
Galaxy Music
17:00
07:00

Τρίτη

Γιάννης Κορδώνης
07:00
10:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
10:00
13:00
Χρήστος Φερεντίνος
13:00
15:00
Έφη Μαλτέζου
15:00
17:00
Galaxy Music
17:00
07:00

Τετάρτη

Γιάννης Κορδώνης
07:00
10:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
10:00
13:00
Χρήστος Φερεντίνος
13:00
15:00
Έφη Μαλτέζου
15:00
17:00
Galaxy Music
17:00
07:00

Πέμπτη

Γιάννης Κορδώνης
07:00
10:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
10:00
13:00
Χρήστος Φερεντίνος
13:00
15:00
Έφη Μαλτέζου
15:00
17:00
Galaxy Music
17:00
07:00

Παρασκευή

Γιάννης Κορδώνης
07:00
10:00
Θοδωρής Γιαννόπουλος
10:00
13:00
Χρήστος Φερεντίνος
13:00
15:00
Έφη Μαλτέζου
15:00
17:00
Galaxy Music
17:00
07:00

Σάββατο

Galaxy Music
Galaxy Music
07:00
07:00

Κυριακή

Galaxy Music
Galaxy Music
07:00
07:00