ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
BACK TO SCHOOL 2021

Δευτέρα

Μανώλης Οικονόμου
00:00
02:00
Νίκος Δρογώσης
02:00
04:00
En lefko
En Lefko Music
04:00
07:00
Παναγιώτης Μένεγος
Σταύρος Διοσκουρίδης
Λατέρνατιβ
07:00
10:00
Κωνσταντίνος Τζούμας
10:00
12:00
Αφροδίτη Σημίτη
12:00
14:00
Εύα Μπουντούρη
14:00
16:00
Σπύρος Παγιατάκης
16:00
18:00
Σάκης Τσιτομενέας
18:00
20:00
Εύα Θεοτοκάτου
20:00
22:00
Γιώργος Μπακαλάκος
22:00
00:00

Τρίτη

Μανώλης Οικονόμου
00:00
02:00
Νίκος Δρογώσης
02:00
04:00
En lefko
En Lefko Music
04:00
07:00
Παναγιώτης Μένεγος
Σταύρος Διοσκουρίδης
Λατέρνατιβ
07:00
10:00
Κωνσταντίνος Τζούμας
10:00
12:00
Αφροδίτη Σημίτη
12:00
14:00
Εύα Μπουντούρη
14:00
16:00
Σπύρος Παγιατάκης
16:00
18:00
Σάκης Τσιτομενέας
18:00
20:00
Εύα Θεοτοκάτου
20:00
22:00
Γιώργος Μπακαλάκος
22:00
00:00

Τετάρτη

Μανώλης Οικονόμου
00:00
02:00
Νίκος Δρογώσης
02:00
04:00
En lefko
En Lefko Music
04:00
07:00
Παναγιώτης Μένεγος
Σταύρος Διοσκουρίδης
Λατέρνατιβ
07:00
10:00
Κωνσταντίνος Τζούμας
10:00
12:00
Αφροδίτη Σημίτη
12:00
14:00
Εύα Μπουντούρη
14:00
16:00
Σπύρος Παγιατάκης
16:00
18:00
Σάκης Τσιτομενέας
18:00
20:00
Εύα Θεοτοκάτου
20:00
22:00
Γιώργος Μπακαλάκος
22:00
00:00

Πέμπτη

Μανώλης Οικονόμου
00:00
02:00
Νίκος Δρογώσης
02:00
04:00
En lefko
En Lefko Music
04:00
07:00
Παναγιώτης Μένεγος
Σταύρος Διοσκουρίδης
Λατέρνατιβ
07:00
10:00
Κωνσταντίνος Τζούμας
10:00
12:00
Αφροδίτη Σημίτη
12:00
14:00
Εύα Μπουντούρη
14:00
16:00
Σπύρος Παγιατάκης
16:00
18:00
Σάκης Τσιτομενέας
18:00
20:00
Εύα Θεοτοκάτου
20:00
22:00
Γιώργος Μπακαλάκος
22:00
00:00

Παρασκευή

Μανώλης Οικονόμου
00:00
02:00
Νίκος Δρογώσης
02:00
04:00
En lefko
En Lefko Music
04:00
07:00
Παναγιώτης Μένεγος
Σταύρος Διοσκουρίδης
Λατέρνατιβ
07:00
10:00
Κωνσταντίνος Τζούμας
10:00
12:00
Αφροδίτη Σημίτη
12:00
14:00
Εύα Μπουντούρη
14:00
16:00
Σπύρος Παγιατάκης
16:00
18:00
Σάκης Τσιτομενέας
18:00
20:00
Εύα Θεοτοκάτου
20:00
22:00
Γιώργος Μπακαλάκος
22:00
00:00

Σάββατο

Νίκος Δρογώσης
00:00
02:00
Μουσικές επιλογές
En Lefko Weekend
07:00
07:00
Χάρης Βαρζαμπετιάν
22:00
00:00

Κυριακή

Νίκος Δρογώσης
00:00
02:00
Μουσικές επιλογές
En Lefko Weekend
07:00
07:00
Γιώργος Καμπούρης
20:00
22:00
Γιώργος Μιχαλόπουλος
22:00
00:00