Δευτέρα

Γιώργος Μαστής
01:00
Non Stop Music
02:00
06:30
Μαρία Κωνσταντάκη
Στάθης Χριστοφορίδης
EASY BREAKFAST
06:30
10:00
Δέσποινα Κρητικού
10:00
14:00
Κωστής Λυμπερόπουλος
14:00
18:00
Μαρία Φραγκάκη
18:00
20:00
20:00
Non Stop Music
21:00
01:00

Τρίτη

Γιώργος Μαστής
01:00
Non Stop Music
02:00
06:30
Μαρία Κωνσταντάκη
Στάθης Χριστοφορίδης
EASY BREAKFAST
06:30
10:00
Δέσποινα Κρητικού
10:00
14:00
Κωστής Λυμπερόπουλος
14:00
18:00
Μαρία Φραγκάκη
18:00
20:00
20:00
Non Stop Music
21:00
01:00

Τετάρτη

Γιώργος Μαστής
01:00
Non Stop Music
02:00
06:30
Μαρία Κωνσταντάκη
Στάθης Χριστοφορίδης
EASY BREAKFAST
06:30
10:00
Δέσποινα Κρητικού
10:00
14:00
Κωστής Λυμπερόπουλος
14:00
18:00
Μαρία Φραγκάκη
18:00
20:00
20:00
Non Stop Music
21:00
01:00

Πέμπτη

Γιώργος Μαστής
01:00
Non Stop Music
02:00
06:30
Μαρία Κωνσταντάκη
Στάθης Χριστοφορίδης
EASY BREAKFAST
06:30
10:00
Δέσποινα Κρητικού
10:00
14:00
Κωστής Λυμπερόπουλος
14:00
18:00
Μαρία Φραγκάκη
18:00
20:00
20:00
Non Stop Music
21:00
01:00

Παρασκευή

Γιώργος Μαστής
01:00
Non Stop Music
02:00
06:30
Μαρία Κωνσταντάκη
Στάθης Χριστοφορίδης
EASY BREAKFAST
06:30
10:00
Δέσποινα Κρητικού
10:00
14:00
Κωστής Λυμπερόπουλος
14:00
18:00
Μαρία Φραγκάκη
18:00
20:00
20:00
Non Stop Music
21:00
01:00

Σάββατο

Non Stop Music
06:30
10:00
Πολυρήνα Στάικου
Τα νέα του easy
10:00
12:00
Non Stop Music
Non Stop Music
12:00
06:30

Κυριακή

Non Stop Music
00:00
06:30
Non Stop Music
06:30
10:00
Πολυρήνα Στάικου
Τα νέα του easy
10:00
12:00
Non Stop Music
Non Stop Music
12:00
22:00
Ζωή Κυριακού
Η ζωή για τη ζωή σας
22:00
00:00