ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
XMAS 2021
XMAS 2021
πλάνα διαφήμισης
  1. XMAS ATHENS [TOP TEN YOUNGS]
  2. XMAS ATHENS [TOP TEN WOMEN]
  3. XMAS ATHENS [TOP 10 MEN]
  4. ATHENS XMAS NEWS & SPORTS
  5. XMAS ATHENS DYNAMIC AUDIENCE
  6. XMAS ATHENS XL
  7. XMAS THESSALONIKI WOMEN
  8. XMAS THESSALONIKI LARGE
  9. XMAS GREECE - BIG CITIES
Διαφήμιση στο Ραδιόφωνο
|
215 5051 901
FM ραδιοφωνικοί σταθμοί :
- πληθυσμός:
Αριθμός σταθμών:
Νομός Αττικής
Αθήνα | Πειραιάς
πληθυσμός: 3.827.624